+3-555-5555-55 info@behcet.com
Select Page

Ilmaisu “terve ihminen” yhdistetään helposti vain fyysiseen terveyteen. Terveys koostuu kuitenkin kolmesta osa-alueesta: fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Yhdessä ne muodostavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Epäilemättä fyysinen terveys on se, joka vaikuttaa eniten ja näkyvimmin ihmisen elämänlaatuun. Toisia osa-alueita ei tulisi kuitenkaan unohtaa. Kaikilla näillä terveyden aloilla työskentelee tuhansia ammattilaisia, jotka tekevät kaikkensa parantaakseen potilaidensa ja samalla yhteiskunnan terveyttä. Terveydenhuollossa työskennelläänkin ihmisten kanssa ja heitä varten. Sosiaalinen terveys on ehkä tuntemattomin terveyden osa-alue. Sosiaalinen terveys kattaa ihmissuhteet ja seksuaaliterveyden. Ihmissuhteista tärkein on varmasti avioliitto ja sen ongelmia ratkaisevat pariterapeutit. Pariterapia on hyvin suosittu tapa etsiä ratkaisuja avioliiton umpikujiin ennen eroamista. Ihmissuhteisiin kuuluu myös yhteisö, perhe ja ystävät, joiden tuki on tärkeää sosiaalisessa terveydessä. Samoin yhteiskunnan antama esimerkiksi rahallinen tuki koetaan sosiaalista hyvinvointia parantavana tekijänä. Sosiaalisesti onnellinen ihminen tuntee olevansa turvassa ja osana suurempaa yhteisöä. Ihminen on myös seksuaalinen olento, joten tyydyttävä seksielämä kuuluu kokonaisvaltaiseen terveyteen. Seksuaaliterveyden ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä seksuaaliterapeuttiin. Muissa sosiaalisissa ongelmissa auttavat sosiaalityöntekijät valtion virastoissa. Hyvinvointivaltion perustana ovat hyvät sosiaaliset palvelut ja tuet sen kansalaisille. Sosiaalisen terveyden häiriöt oireilevat suurina yhteiskuntaan vaikuttavina ongelmina kuten henkisenä ja fyysisenä väkivaltana, itsemurhina, alkoholismina, yksinäisyytenä ja syrjäytymisenä.

Fyysistä terveyttä hoitavat ammatit

Terveydenhuollon kattavin osa alue on fyysistä terveyttä hoitavat ammatit. Suomalaisille on taattu perusterveydenhuolto, joka kattaa sairaanhoidon, terveysneuvonnan, hammashoidon, kouluterveydenhuollon, opiskelijoiden terveydenhuollon ja työterveyden. Terveysneuvontaa annetaan esimerkiksi neuvoloissa, perhesuunnitteluneuvoloissa ja vanhustenneuvoloissa. Terveydenhuolto tapahtuu pääsääntöisesti terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Avosairaanhoito tarkoittaa kotihoitoa, mutta myös kuntoutusta, röntgeniä ja laboratoriopalveluita. Sairaankuljetus on myös tärkeä osa terveydenhuoltoa. Terveydenhoitoa tarjotaan julkisissa ja yksityisissä sairaaloissa sekä terveydenhoidon yrityksissä. Se onkin yksin eniten työllistävistä aloista Suomessa sekä maailmassa. Kaikilla näillä aloilla työskentelee jokaisessa tuhansia ihmisiä ympäri Suomen. Aktiivisen terveydenhuollon lisäksi tarvitaan taustalla työskenteleviä tutkimus- ja kehitystyötä, sekä alan koulutustyötä tekeviä ihmisiä. Samoin hallinto ja johtamistehtäviin tarvitaan terveyden alan ammattilaisia. Alalla työskennellään siis monenlaisissa tehtävissä, joita yhdistää ihmisten terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja parantaminen sekä sairaiden ihmisten hoitaminen ja kuntoutus. Työnkuvaan kuuluvat myös kivunlievitys ja vaikeasti sairaiden potilaiden sekä heidän omaisten tukeminen. Hoitoala on vaikea ja raskas ammattiala, mutta se antaa paljon tekijälleen. Työssä voi joutua tekemään vaativia ja eettisesti vaikeita ratkaisuja, joten itsenäinen vastuunkantokyky on hoitoalalla työskenteleville tärkeä piirre. Myös hyvät tiimityöskentelytaidot, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä hyvät keskustelu – ja ihmissuhdetaidot ovat alalla äärimmäisen tärkeitä.

Psyykkistä terveyttä hoitavat ammatit

Psyykkinen hyvinvointi on laaja käsite. Psyykkinen terveys tarkoittaa mielen hyvinvointia ja oman itsensä arvioimista. Tunteiden säätely ja tunteiden nimeäminen on osa hyvää henkistä terveyttä. Hyvä itsetunto auttaa mielen hyvinvoinnissa. Psyykkistä mielenterveyttä horjuttavat perintötekijät, lapsuuden traumat, koulukiusaaminen, hyväksikäyttö ja perheen henkiset ongelmat. Uni, stressi ja stressinhallinta ovat jokainen mielenterveyttä horjuttavia tekijöitä, joiden täytyy olla hallinnassa. Etenkin masennus on nykyajan suurin mielenterveyden sairaus, joka voi pysäyttää kaiken elämän. Masennus voi vaikeassa tapauksessa johtaa väkivaltaan ja itsemurhiin. Sen takia masennus otetaan todella vakavasti. Mielenterveyttä hoitavat mielenterveyden ammattilaiset. Hoito voi olla avohoitoa terveyskeskuksissa ja mielenterveystoimistossa tai sairaalapalveluja. Mielisairaat potilaat voivat saada myös kotisairaanhoitoa. Elämänhallintansa menettäneille psyykkisesti sairaille potilaille on avattu asuntoloita ja asumisyksiköitä, joissa he saavat tukea hoitonsa ajan. Psyykkisiä sairauksia hoitavat esimerkiksi psykologit, masennushoitajat, elämäntapahoitajat, psykiatrit ja psykiatrian erikoissairaanhoitajat. Psyykkisissä sairauksissa kuten myös fyysisissä sairauksissa on ennaltaehkäisy tärkeää. Tämän takia itsensä tunteminen ja itsensä tarkastelu on tärkeää. Psyykkisten ongelmien paraneminen nimittäin lähtee potilaasta itsestään. Harvemmin mikään lääke pystyy poistamaan esimerkiksi masennusta täysin. Psyykkisessä sairaanhoidossa syvennytään potilaan sairauden henkisiin syihin ja käsitellään ne. Hoidon tukena voidaan käyttää myös lääkkeitä.